• Handboekbinderij Seugling te Amsterdam sinds 1923, ambachtelijke handboekbinders

  De boekbinders van de Veemkade te Amsterdam

  alles wat wij nieuw kunnen maken dat restaureren wij ook

   

   

 • Boekrestauratie & conservering van papier en kartonnages

  Restauratie en onderhoud van laat 19e eeuwse, 20e en 21e eeuwse boeken en kartonnages

 • Wij hebben een jarenlange praktijkervaring op het gebied van boekrestauratie en het verzorgen en onderhouden van kleine en middelgrote bibliotheken.

  Met passie en overleg streven wij naar een mooie verantwoorde rij in de kast. Een verantwoorde binding met een passende typografie. Naast boekrestauratie richten wij ons ook op conserverings- en kleine herstelwerkzaamheden aan collecties. Een passende zuurvrije doos behoort tot de mogelijkheden.
  Boekrestauratie of boekherstel van oude boeken vergt kennis van materialen en methoden. En voor alles inzicht en handvaardigheid. Daar waar wij eindig zijn met restaureren en conserveren werken wij samen met andere restauratoren van boek en papier. Wij zijn lid van "Restauratoren Nederland".

  Wat restaureren en conserveren wij?

  Onze kracht en praktijkervaring voor restauraties en conservering van boeken en papier ligt bij laat 19e eeuwse en 20e eeuwse boeken en kartonnages. Dat kan een wetenschappelijk werk zijn, een oud fotoalbum, een muziekstuk, pocket, bijbeltje of poeziealbum. Maar ook met dozen, spelletjes en platendozen kunt u bij ons terecht. In overleg conserveren wij uw aangeboden object, of brengen het weer in een goede bruikbare staat terug. Wij hebben interesse en vaardigheid op het gebied van vrijwel alles wat van karton en papier is gemaakt. Wij beschikken over een kleine collectie (omslag)papieren, kartonsoorten en linnens uit de 20e eeuw die kunnen bijdragen aan het succesvol afwerken van een werkstuk. Het is mogelijk om een cassette of foudraal te laten maken waarin het herstelde boekwerk of object veilig opgeborgen kan worden. De cassettes en foudralen worden op maat en met de hand gemaakt.

  Facsimile / Replica

  Waar nodig kopiëren wij geheel in de stijl een al bestaand object of archief. Verzamelbanden die niet meer verkrijgbaar zijn maken wij na, identiek of in stijl, waardoor de rij compleet blijft in de boekenkast.
  Het restaureren van boeken is al gauw een tijdrovende kwestie, één tot drie uur per boek is geen uitzondering.

  Advies en werkwijze

  Wij zijn altijd bereidt om na afspraak naar uw boek te kijken, uw vraag te bespreken en een eerste grove vrijblijvende indicatie te geven van de te verwachten werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Aan de hand van deze indicatie kunt u besluiten ons een nader plan en voorstel van deze werkzaamheden te laten maken. Kosten hiervoor zijn afhankelijk van de omvang van het te maken plan,te beginnen met € 45,00

  Leveringsvoorwaarden

  Onze leveringen en diensten betreffende restauraties geschieden op basis van de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Restauratoren Nederland gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, dossiernummer 34229718, april 2006  en op basis van de leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr.8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.
  Op verzoek worden deze u kosteloos toegezonden.

   

   

  Alle producten die wij nieuw kunnen maken, restaureren en conserveren wij ook 

   

 • Jarenlange praktijkervaring met bibliotheekbindwerk, archief beheer, conservering, advies  en restauratie